Wszystkie nasze produkty objęte są  bezpłatną gwarancją.

Dla urządzeń fizjoterapeutycznych okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Dla urządzeń do sedacji wziewnej okres gwarancji wynosi 18 miesięcy, z wyjątkiem zaworu DVR na który okres gwarancyjny wynosi 6 miesiecy.

W okresie objętym gwarancją, wszystkie usterki wynikające z wadliwości sprzętu będą usuwane bezpłatnie przez nasz serwis.

Gwarancji nie podlegają naprawy eksploatacyjne oraz usterki będące następstwem złego użytkowania urządzenia.